طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیهرگز دوست ندارم با کسی مقایسه شوم | عابدزاده

هرگز دوست ندارم با کسی مقایسه شوم | عابدزاده

مقایسه بازی هایِ دوستانه ایران وَ دیگر مدعیان حضور دَر روسیه

پیشکسوت فوتبال ایران گفت:پیگیر این موضوع هستم تا از افرادی که به نام من گفتگو منتشر می کنند شکایت کنم.


عابدزاده

کاپ: احمدرضا عابدزاده درباره برد پرسپولیس مقابل سپاهان اظهار داشت:از پیروزی قاطعانه پرسپولیس در بازی اخیر خوشحالم.این تیم با ادامه این روند مدعی اصلی قهرمانی باقی خواهد ماند.امیدوارم  در آغاز لیگ،هواداران سکوهای آزادی را در بازی های خانگی پر کنند چون پرسپولیس در خارج از خانه مورد حمایت است.


وی در ادامه گفت و گو با کاپ،تصریح کرد:نمی دانم کدام رسانه در روزهای اخیر نقل قولی از من منتشر کرده است.پیگیر این موضوع هستم تا از افرادی که به نام من گفتگو منتشر می کنند شکایت کنم.هرگز گفتگو ای در روزهای اخیر انجام نداده ام و از هیچ بازیکنی تعریف یا انتقاد نکرده ام.


عابدزاده افزود:از من نقل شده که با دیدن برخی بازی ها یاد دوران جوانی ام افتادم،در حالیکه من چنین حرفی نزده ام.من نه خودم را بالاتر از کسی می دانم و نه پایین تر.به همه بازیکنان امروز فوتبال ایران هم احترام می گذارم اما هرگز علاقه ای ندارم با کسی مقایسه شوم یا کسی را با من مقایسه کنند.

هر کسی عزت و عظمت ایران را دوست دارد در انتخابات شرکت کند | رهبر معظم انقلاب
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات