طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توافق با حزب اسلامی منافاتی با منافع ملی ندارد | عبدالله

توافق با حزب اسلامی منافاتی با منافع ملی ندارد | عبدالله

دلیل تعویق توافق با حزب اسلامی تعطیلات عید است | شورای عالی صلح

رئیس اجرایی افغانستان گفت: در توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی حکمتیار هیچ موردی وجود ندارد که مخالف منافع ملی بوده باشد.

عبدالله عبدالله, حکمتیار, افغانستان, عبدالله توافق حزب اسلامی منافاتی منافع ملی ندارد

عبدالله عبدالله, حکمتیار, افغانستان

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز گذشته در نشست شورای وزیران، گفت: تعهد حکومت در قبال صلح و مصالحه خلل ناپذیر است و این ناشی از ضرورت مردم، کشور و جامعه ما است.

آقای عبدالله افزود: از مصاحبه مصالحه و به رسیدن به نتیجه با هیچ گروهی تشویش نداریم و نداشتیم؛ در حالی که از ادامه جنگ تشویش داریم؛ چون جنگ همه را متضرر ساختند.

رئیس اجرایی با تاکید بر اینکه موضوع صلح با حزب اسلامی را با علاقمندی را تعقیب کرده، گفت: چیزی در توافقنامه صلح وجود ندارد که خلاف منافع مردم افغانستان بوده باشد.

آقای عبدالله آوازه‎های را بی اساس خواند که گویا با توافقنامه گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت های صورت گرفته است.

وی با اشاره به جنگ حزب اسلامی با دولت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی، افزود: به حزب اسلامی اطمینان می دهیم که هیچ نوع ضدیت به اصل مساله صلح و رسیدن به صلح وجود ندارد و نداشته است.

این در حالیست که ریاست اجرایی دیروز اعلام کرد که توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی نهایی شده است.

قرار است جزئیات بیشتر این توافقنامه از سوی شورای صلح اعلام شود.

فردا؛ توافقنامه صلح با حزب اسلامی امضا می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات