طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدلیل تمایل افراد به دیدن فیلم ترسناک چیست؟

دلیل تمایل افراد به دیدن فیلم ترسناک چیست؟

دلیل تمایل افراد برای مشاهده فیلم های ترسناک چیست؟

برخی افراد با دیدن فیلم های وحشتناک و صحنه های دلهره آور، احساس امنیت و آرامش می کنند.


فیلم ترسناک

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: برخی افراد با دیدن فیلم های وحشتناک و صحنه های دلهره آور، احساس امنیت و آرامش می کنند.

فریبا احدی بیگلو روان شناس و مشاور ، اظهار داشت: افراد ذاتاً سعی در دوری از غم، اندوه و ترس دارند، ولی گاهی شخص خواسته یا ناخواسته به دیدن فیلم های ترسناک و یا گوش دادن به موسیقی های غم انگیز گرایش پیدا می کند و گاهی اوقات نیز گرایش به دیدن این نوع فیلم ها در برخی افراد افزایش پیدا می کند.

وی گفت: افراد با شنیدن موسیقی غم انگیز و تماشای فیلم های ترسناک درگیر 2حس غم و امنیت می شوند و این اشخاص معمولاً بعد از شنیدن این نوع موسیقی ها، توصیف و علت خاصی از ایجاد حس غم در خود ندارند.

احدی بیگلو اضافه کرد: دلیل ایجاد حس امنیت و آرامش پس از مشاهده فیلم های ترسناک و یا شنیدن موسیقی غمناک این است که فرد فاصله ی میان واقعیت و رویا را درک می کند، به طوری که بعد از تماشای فیلم، زمانی که خود را از شرایط و موقعیت قهرمان فیلم دور می بیند، احساس امنیت و آرامش در وی ایجاد می شود.

این روان شناس تصریح کرد: علت تمایل برخی اشخاص به مشاهده صحنه های وحشتناک این است که معمولاً افراد بعد از مشاهده فیلم و یا خواندن رمان ترسناک درگیر یک حس هنری می شوند که پس از درک فاصله میان خود و قهرمان فیلم و ایجاد حس امنیت در وجود خویش تمایل بیشتری به مشاهده این نوع فیلم و خواندن مطالب دلهره آور خواهند داشت.

آسیب دیدن پوشش گیاهی عسلویه به دلیل آلودگی هوا
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات