طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیفاجعه ای به نام چک برگشتی

فاجعه ای به نام چک برگشتی

خبر خوش برای صاحبان چک های برگشتی

چک های برگشتی که همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، رشد بی سابقه ای داشته و پرونده های بسیاری را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده، به گونه ای که اطاله دادرسی در این زمینه، نارضایتی های بسیاری را رقم زده است.


چک برگشتی روزنامه وقایع اتفاقیه: چک های برگشتی که همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، رشد بی سابقه ای داشته و پرونده های بسیاری را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده، به گونه ای که اطاله دادرسی در این زمینه، نارضایتی های بسیاری را رقم زده است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک ها باید نسبت به چک های برگشتی حساس باشند تا بتوانند از ادامه روند فزاینده آن پیشگیری کنند؛ زیرا درحال حاضر برخی باندبازی ها اجازه دریافت دسته چک به افرادی که دارای سابقه بد بانکی هستند را می دهد که این خود معضلی است که در سایه غفلت بانک مرکزی شاهد آن هستیم. بانک مرکزی در یک سال اخیر، هیچ آماری را از چک های برگشتی اعلام نکرده است که این خود نشان از ضعف نظارت ها دارد؛ زیرا با ارائه آمار دقیق از چک های برگشتی، عمق فاجعه مشخص شده و تدابیر مناسب برای رفع آن اتخاذ خواهد شد. متأسفانه پیامدها و تبعات رشد چک های برگشتی در سال های اخیر، افزایش بی اعتمادی در بازار است که منجر به مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما می شود.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران حوزه بازار پولی و مالی کشور باید بانک ها نیز در برابر چک های برگشتی تضامین لازم را ارائه کنند و در صورت بروز چک برگشتی آنها نیز محکوم شوند تا به این ترتیب، برخورد با این معضل در چارچوب قاعده و قانون صورت بگیرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در این باره با انتقاد از رشد بی سابقه چک های برگشتی در سال های اخیر، به خانه ملت، گفت: حالت اقتصادی کشور موجباتی را فراهم می کند که برخی از معادلات اقتصادی برهم خورده و نتوان روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی مدت داشت.

نماینده مردم رشت در مجلس، با بیان اینکه شرایط اقتصادی در لحظه، روز و ماه برای افراد تغییر می کند، افزود: ارائه چک به عنوان یک سند مالی به افراد، بیانگر این است که این فرد می تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند؛ بنابراین بانک ها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرائی داشته باشد.

اعتبار بانکی افراد باید سطح بندی شود

او با تأکید بر اینکه چک ها باید به تناسب حالت مالی افراد سطح بندی شود، تصریح کرد: درحال حاضر هرکسی می تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می تواند از صفر تا نامحدود باشد، در صورتی که اعتبار بانکی افراد باید سطح بندی شود.

مطلوب نبودن حالت فعلی اقتصاد یکی از عوامل رشد چک های برگشتی

سیدمهدی فرشادان هم با ابراز نگرانی از رشد چشمگیر چک های برگشتی در سال های اخیر، به خانه ملت گفت: رشد 60 درصدی چک های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می دهد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، با بیان اینکه با افزایش مشکلات اقتصادی در سال های اخیر رشد چک های برگشتی، روندی صعودی داشته است، افزود: افزایش چک بلامحل، ناشی از حالت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالیِ کم افراد است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه مطلوب نبودن حالت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب وکار را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، گفت: متأسفانه ضعف نظارت ها از سوی بانک مرکزی، دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک های بلامحل را بیش از پیش کرده است.

او با بیان اینکه باید بانک مرکزی با شناسایی افراد دارای چک های برگشتی از ارائه دوباره دسته چک به آنها ممانعت کند، تصریح کرد: متأسفانه برخی باندبازی ها منجر به ارائه دوباره دسته چک به افراد بدحساب شده است.

فیلم چکی کِه قرار اَست روی چک هایِ برگشتی را کم کند
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات