طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرود پرواز آکتاوو قزاقستان در فرودگاه بین اللملی گلستان

فرود پرواز آکتاوو قزاقستان در فرودگاه بین اللملی گلستان

پروازهای امروزیکشنبه اَز فرودگاه بین المللی آبادان

نخستین پرواز آکتاوو قزاقستان در فرودگاه بین اللملی گلستان به زمین نشست.

فرودگاه بین المللی گلستان, پرواز آکتاوو قزاقستان, گرگان, فرود پرواز آکتاوو قزاقستان فرودگاه بین اللملی گلستان

فرودگاه بین المللی گلستان, پرواز آکتاوو قزاقستان, گرگان

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گلستان، مراسم افتتاح خط پروازی گرگان به آکتاوو قزاقستان در فرودگاه گرگان صبح امروز برگزار شد.


این خط پروازی سه شنبه ها برقرار است.

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان دوشنبه 11 مرداد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات