طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریفروش ویژه «زنی با موهای قرمز» در شهرکتاب

فروش ویژه «زنی با موهای قرمز» در شهرکتاب

آمدن «زنی با موهای قرمز» از ترکیه به ایران

«زنی با موهای قرمز» آخرین رمان اورهان پاموک، نویسنده ترکیه ای برنده نوبل ادبیات، با ترجمه رویا پورمناف به فارسی منتشر شد.

خبرگزاری ایلنا: مراسم فروش ویژه آخرین رمان اورهان پاموک برگزار می شود.

ادبیات, نویسندگان مشهور, کتاب, فروش ویژه زنی موهای قرمز شهرکتاب

کتاب, نویسندگان مشهور, ادبیات


 «زنی با موهای قرمز» آخرین رمان اورهان پاموک، نویسنده ترکیه ای برنده نوبل ادبیات، با ترجمه رویا پورمناف به فارسی منتشر شد.

«زنی با موهای قرمز» که اکنون در ترکیه به چاپ پنجم رسیده، از روز شنبه 3 مهر با فروش نخستین نسخه ها در «شهر کتاب مرکزی» به صورت رسمی وارد شبکه توزیع در سراسر کشور می شود.

مراسم فروش ویژه آخرین رمان اورهان پاموک، شنبه 3 مهر از ساعت 10 صبح تا 10 شب  برگزار می شود و مترجم  کتاب نیز از ساعت 15 تا 17 در «شهر کتاب مرکزی» حضور دارد.  

«زنی با موهای قرمز» در بستر دو افسانه مهم شرق و غرب اتفاق می افتد: «رستم و سهراب» فردوسی (کشتن پدر) و «اودیپ شهریار» سوفوکل (کشتن پدر).

رمان ما را به 30 سال قبل و به داستان عاشقانه یک جوان دبیرستانی در یک دهکده کوچک و گناه بزرگ انسانی می برد. از یکسو زندگی عاشقانه، حسادت، احساس مسئولیت و آزادی خواهی قهرمان جوان را توضیح داده و ازسوی دیگر روابط بین پدران و پسران، حکمرانی و فردی آزاد بودن را باتوجه به تمدن های متفاوت شرح می دهد.

«زنی با موهای قرمز» را نشر هونار در تیراژ هزار نسخه و به قیمت 18000 تومان منتشر کرده است.

فروش گوشت چرخ کرده تقلبی در بازار / گوشت هایی که با "پودر خون" قرمز می شوند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات