طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیفریاد بازیکن استقلال بر سر همبازیانش

فریاد بازیکن استقلال بر سر همبازیانش

چهارد میلیارد اختلاف با سرخ ها / چهار بازیکن گران قیمت استقلال

در اواخر تمرین استقلال یکی از بازیکنان بر سر همبازیانش دادوفریاد کرد.

خبرگزاری تسنیم: در حالی که تمرین استقلال به اواخر خود رسیده بود میثم مجیدی مدافع چپ استقلال به شدت علیه بازیکنان تیمش به علت اینکه پاسکاری نمی کردند فریاد زد و با عصبانیت پیراهن خودش را به زمین کوبید. این مسئله باعث شد محمد خرمگاه از این بازیکن بخواهد که آرامش خود را حفظ کند.

فیلمی با سرمایه گذاری بازیکن سابق استقلال، دَر انتظار اکران
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات