طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فضای آلوده روبروی درب بیمارستان امام خمینی(ره) فیلم

فضای آلوده روبروی درب بیمارستان امام خمینی(ره) فیلم

توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز

انباشت زباله ها در فضای مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان کوهدشت چهره ای زشت به این مکان داده است.

کوهدشت, شهرداری کوهدشت, بیمارستان, فضای آلوده روبروی درب بیمارستان امام خمینیره

کوهدشت, شهرداری کوهدشت, بیمارستان, بیمارستان کوهدشت
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ انباشت زباله ها در فضای مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان کوهدشت چهره ای زشت به این مکان داده است.

منبع:امیر-کوهدشت

کوهدشت,شهرداری کوهدشت,بیمارستان,بیمارستان کوهدشت,بیمارستان,شهرداری کوهدشت,کوهدشت,بیمارستان کوهدشت


اینجا کلیک کنیدبازدید خدام حرم رضوی از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره)
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات