طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیفیلیپه لوئیس، طعمه جدید لوئیس سوارز

فیلیپه لوئیس، طعمه جدید لوئیس سوارز

طعنه سنگین فلیپه لوئیس به سوارز

حاشیه های درگیری سوارز و فیلیپه لوئیس، به سوژه عمر مومانی برای کارتون جدیدش تبدیل شده است.

ورزش سه: لوئیس بعد از بازی عکسی از پای مصدومش منتشر کرد و نوشت:" حداقل من را لمس نکرد" که کنایه ای به سابقه گاز گرفتن های سوارز داشت. حال مومانی سوارز را در حال رام کردن فیلیپه لوئیس بعد از موفقیت در رام کردن کیه لینی و ایوانوویچ که پیشتر آنها را گاز گرفته بود به عکس کشیده است.

لوئیس سوارز, لوئیس سوارز, لوئیس سوارز, فیلیپه لوئیس طعمه لوئیس سوارز

لوئیس سوارز

تصویر رونمایی از مجسمه لوئیس سوارز در زادگاه او
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات