طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیقرائت گزارش فیش های نجومی در کمیسیون اصل نود

قرائت گزارش فیش های نجومی در کمیسیون اصل نود

تدوین گزارش فیش های حقوقی در کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از قرائت نقل از حقوق های نجومی در جلسه هفته آتی این کمیسیون خبر داد.

مجلس, حقوق نجومی, کمیسیون اصل 90, قرائت نقل از فیش نجومی کمیسیون اصل نود

مجلس, حقوق نجومی, کمیسیون اصل 90

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگارارن جوان با اشاره به تهیه نقل از کمیسیون متبوع خود درباره فیش های نجومی، گفت: این نقل از در حال نهایی شدن است.


وی با بیان اینکه این نقل از تا آخر شهریور نهایی می شود، ادامه داد: نقل از فیش های نجومی برخی مدیران در جلسه روز یکشنبه 4 مهر جلسه کمیسیون اصل نود قرائت می شود.


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: بعد از قرائت در کمیسیون، نقل از به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود تا در صحن علنی مجلس نیز قرائت شود.


قرائت گزارش فیش های کلان در صحن مجلس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات