طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیقطع یارانه سوخت خودروهای بدون بیمه

قطع یارانه سوخت خودروهای بدون بیمه

بیمه کردن تنها شرط دریافت مجدد سهمیه / سهمیه سوخت خودروهای سنگین قطع شد

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به تردد ۶۴ هزار خودروی حمل و نقل عمومی بدون بیمه نامه معتبر شخص ثالث از قطع یارانه سوخت ناوگان بدون بیمه شخص ثالث از امروز خبر داد.


قیمت بنزین

خبرگزاری فارس: معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به تردد ۶۴ هزار خودروی حمل و نقل عمومی بدون بیمه نامه معتبر شخص ثالث از قطع یارانه سوخت ناوگان بدون بیمه شخص ثالث از امروز خبر داد.

شهرام آدم نژاد با اعلام این خبر بیان کرد: طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بر اساس مصوبه هیأت وزیران از اول مهر سال 94 شروع شد و تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی افزود: در ماههای گذشته به خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی کشور که از گازوئیل یارانه ای استفاده می کنند هشدارهای بیمه ای در جایگاه های سوخت داده شده است.

آدم نژاد گفت: در حال حاضر حدود 64 هزار دستگاه خودروی ناوگان حمل و نقل عمومی که فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث هستند در فهرست خاکستری قرار دارند و هنگام سوخت گیری با پیغام خطای بیمه مواجه می شوند.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: با توجه به اطلاع رسانی در چند ماه اخیر ، این عده از امروز اول مهرماه نمی توانند از سوخت یارانه ای استفاده کنند.

وی افزود: مالکان این خودروها می توانند در اولین فرصت بیمه نامه شخص ثالث را تهیه و با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 کارت سوخت خود را از فهرست خاکستری خارج کنند تا بتوانند از سوخت یارانه ای استفاده کنند.

آدم نژاد گفت: خودروهایی هم که بیمه معتبر دارند اما با این پیغام مواجه می شوند، می توانند با مراجعه و ارائه مدارک به دفاتر پلیس + 10 از فهرست خاکستری خارج شوند.

وی افزود : حدود 4 هزار و 600 خودروی حمل و نقل عمومی کشور نیز در هنگام سوخت گیری با پیغام هشدار بیمه ای مواجه می شوند که مالکان آنها یک ماه مهلت دارند بیمه نامه معتبر شخص ثالث تهیه کنند و پس از مراجعه به مراکز پلیس + 10 ، اطلاعات بیمه خود را اصلاح کنند.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به صرفه جویی در مصرف گازوئیل با اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور گفت : از زمان اجرای این طرح در یک سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه 8 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است.

وی گفت : بر اساس تصمیم کارگروه طرح تخصیص سوخت قرار شد طبقه بندی قدیم خودروهای مسافری شامل سه طبقه خودروهای تا 20 نفر ، 21 تا 40 نفر و بیش از 40 نفر به طبقه بندی جدید شامل خودروهای حمل مسافر تا 9 نفر ، 10 تا 15 نفر ، 16 تا 26 نفر ، 27 تا 40 نفر و بالای 40 نفر تقسیم بندی شود.

سهمیه خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث اول مرداد قطع می شوَد
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات