طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
قطع یارانه سوخت گازوئیل ناوگان حمل و نقل فاقد بیمه

قطع یارانه سوخت گازوئیل ناوگان حمل و نقل فاقد بیمه

قطع یارانه سوخت خودروهای بدون بیمه

یارانه سوخت گازوئیل ناوگان حمل و نقل بدون بیمه شخص ثالث از امروز قطع شد.

سوخت, قزوین, قطع, قطع یارانه سوخت گازوئیل ناوگان حمل نقل فاقد بیمه

سوخت, قزوین, قطع, یارانه, گازوئیل
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها گفت: در چند ماه گذشته به خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی که از گازوئیل یارانه ای استفاده می کنند هشدارهای بیمه ای داده شده است.

شعبانی افزود : مالکان این خودروها با تهیه بیمه نامه شخص ثالث ، به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کنند .

بگفته وی، خودروهایی هم که بیمه معتبر دارند اما با این پیغام مواجه می شوند ، با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 می توانند از سوخت یارانه ای استفاده کنند.

شعبانی اضافه کرد: اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در یکسال گذشته ، سبب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گازوئیل شده است .

افزایش 91 دستگاه به ناوگان حمل و نقل عمومی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات