طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیقطعنامه ضدایرانی مجلس نمایندگان آمریکا

قطعنامه ضدایرانی مجلس نمایندگان آمریکا

موضع انقلابی رئیس مجلس در باب قطعنامه ضدایرانی

مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی مداخله جویانه قطعنامه ای را در حمایت از بهائیان در ایران به تصویب رساند.

خبرگزاری ایسنا: مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی مداخله جویانه قطعنامه ای را در حمایت از بهائیان در ایران به تصویب رساند.

مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی ضدایرانی و مداخله جویانه قطعنامه ای را که توسط ایلینارز لهیتنن نماینده جمهوری خواه معرفی شده بود رابه تصویب رساند که تعقیب قضایی بهائیان و از سوی ایران را محکوم می کند.

اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب این قطعنامه را با صدور بیانیه ای تایید و مدعی شد که بهائیان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند.

وی ادامه داد:  من خوشحالم که در حمایت از این قطعنامه که این نقض تاسف بار حقوق بشر را محکوم می کند به همکارانم می پیوندم. امروز ما پیامی راسخ در حمایت از همه ایرانیانی که خواهان آزادی و دموکراسی هستند را ارسال کردیم.

کسانی با صدور چنین قطعنامه هایی در امور داخلی کشورها دخالت می کنند که بالاترین آمار نقض حقوق بشر را در کشورهای شان شاهد هستیم و این در حالی است که در ایران تمام اقوام و صاحبان تمام ادیان با آزادی و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

ترامپ ادامه حضور پال رایان در مجلس نمایندگان آمریکا را به چالش کشید
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات