طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های قورباغه ها عکاس می شوند!

عکس های قورباغه ها عکاس می شوند!

10 نکته مهم درباره عکاسی خیابانی

یک گروه از قورباغه های درختی نخستین تصویر های خود را به صورت دسته جمعی انداختند.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، گروهی از قورباغه های درختی نخستین تصویر دسته جمعی و منیاتوری خود را جلوی دوربین دوست خود و در میان برگ ها و پیچک ها گرفتند.


تصویر دسته جمعی قورباغه ها, باشگاه خبرنگاران جوان, قورباغه ها, قورباغه عکاس شوند!

عکس دسته جمعی قورباغه ها, باشگاه خبرنگاران جوان, قورباغه ها, باشگاه شبانه, قورباغه ها عکاس می شوند, عکاس شدن قورباغه ها


باشگاه خبرنگاران جوان, قورباغه ها عکاس می شوند, قورباغه ها, قورباغه عکاس شوند!


این قورباغه ها متعلق به یک عکاس حرفه ای به نام توماس چندرا هستند که در باغ خود در تنگرنگ اندونزی نگه می دارد و تصمیم گرفته بود که واکنش آن ها را نسبت به یک دوربین اسباب بازی بررسی کند که نتیجه آن از چیزی که فکرش را هم می کرد، جذاب تر شد.


قورباغه ها عکاس می شوند, باشگاه خبرنگاران جوان, قورباغه ها, قورباغه عکاس شوند!


قورباغه ها, تصویر دسته جمعی قورباغه ها, عکاس شدن قورباغه ها, قورباغه عکاس شوند!


یکی از قورباغه های چندرا با دیدن دوربین اسباب بازی سریع به پشت دوربین رفت و دیگر دوستان او هم در جلوی لنز آن قرار گرفتند تا دوست آن ها بتواند عکسی دسته جمعی از آن ها بیندازد.


عکاسی از بزرگترین غار جهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات