طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

قیمت طلاوسکه 29مهر درکرمان
قیمت طلاوسکه 28مهر درکرمان

قیمت طلاوسکه بازارکرمان را امروز 29 مهر ماه در سایت باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کنید.

سکه امام, طلا, بازار, قیمت طلاوسکه مهر درکرمان

سکه امام, طلا, بازار, کرمان
به نقل از خبرنگار طاها پخش ازطاها پخش، قیمت طلا و سکه امروز به شرح زیر است:

هرگرم طلای 20 عیار122 هزارتومان وتعویض 120 هزارتومان

هرگرم طلای 18 عیار110 هزارتومان وتعویض108 هزار500 تومان

سکه تمام بهارآزادی 1 میلیون و89 هزار تومان

نیم سکه 552 هزارتومان

ربع سکه 292 هزارتومان

سکه طرح امام ا میلیون و 90 هزار تومان

قیمت طلاوسکه۹ شهریور درکرمان
facebook google telegram twitter whatsApp