طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مبارزه با مگس میوه در باغات مرکبات

مبارزه با مگس میوه در باغات مرکبات

ردیابی و مبارزه با مگس میوه مرکبات

مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در 15 هکتار از باغ های مرکبات آمل انجام شد.

ساری, خسارت بالا, مگس مدیترانه ای, مبارزه مگس میوه باغات مرکبات

ساری, خسارت بالا, مگس مدیترانه ای, جهاد کشاورزی, باغ مرکبات

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، اسلامی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: مگس میوه از آفات مهم محصولات کشاورزی به خصوص مرکبات است و در صورت عدم پایش و ردیابی آن جمعیت آفت افزایش یافته و باعث ایجاد خسارت عمده در باغات مرکبات خواهد شد و میوه های تولیدی بازار پسندی خود را از دست خواهند داد.

اسلامی افزود: با تلاش کارشناسان حفظ نباتات و مراکز جهاد کشاورزی این مدیریت، مگس میوه مدیترانه ای در باغ 5/1 هکتاری در روستای حسین آباد پایین خیابان لیتکوه این شهرستان مشاهده و بلافاصله دستورالعمل های فنی صادر شد.

وی گفت: تاکنون مبارزه بامگس میوه مدیترانه ای به صورت طعمه پاشی در بیش از 15 هکتار از باغ های مرکبات این شهرستان انجام شد.

مبارزه فیزیکی وبیولوژیکی باآفت مگس میوه مدیترانه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات