طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللمخالفت مسکو با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه

مخالفت مسکو با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه

مخالفت آمریکا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه قابل قبول نیست.

بین الملل, سوریه, منطقه پرواز ممنوع, مخالفت مسکو ایجاد منطقه پرواز ممنوع سوریه

بین الملل, سوریه, منطقه پرواز ممنوع, مسکو, روسیه, وزارت خارجه روسیه

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، تلویزیونی المیادین لحظاتی پیش در خبر فوری نقل از داد: وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه قابل قبول نیست.


پیش از این آمریکا و آلمان خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه شده بودند .


اقطعال ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات