طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللمخالفت گروه چهارجانبه خاورمیانه با فعالیت های شهرک سازی صهیونیست ها

مخالفت گروه چهارجانبه خاورمیانه با فعالیت های شهرک سازی صهیونیست ها

آمریکا شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی را تحریک آمیز خواند

گروه چهارجانبه خاورمیانه با فعالیت های شهرک سازی صهیونیست ها مخالفت کرد.

گروه چهار جانبه خاورمیانه, شهرک سازی اسراییل, کشور مستقل فلسطین, مخالفت گروه چهارجانبه خاورمیانه فعالیت شهرک سازی صهیونیست

گروه چهار جانبه خاورمیانه, شهرک سازی اسراییل, کشور مستقل فلسطین, اسراییل, بین الملل

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه چهارجانبه خاورمیانه اعلام کرد؛ با فعالیت های کنونی رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی به شدت مخالف است و مکررا گفته است که این فعالیت ها اعتبار راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطینی را کاهش می دهد.


توسعه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در دوره ریاست جمهوری اوباما
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات