طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعی14 مدرسه تک دانش آموزی در اردبیل

14 مدرسه تک دانش آموزی در اردبیل

تکنیک های ساده برای مقابله با اضطراب دانش آموزان از مدرسه

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در سال تحصیلی جدید 14 مدرسه به صورت تک دانش آموزی مدیریت می شود.


اردبیل, مدرسه, مدرسه تک دانش آموزی

خبرگزاری فارس: کمال عالی زاده امروز در گفت وگویی اظهار کرد: نه تنها در سال های اخیر تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی کاهش نیافته بلکه در سه چهار سال اخیر یک روند رو به رشدی را در ورودی دانش آموزان دوره ابتدایی شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی 93 - 94 بیش از 114 هزار دانش آموز و در سال تحصیلی گذشته 116 هزار دانش آموز با یک رشد 2.2 دهم درصدی در مقطع ابتدایی تحصیل کردند که امسال پیش بینی می کنیم 118 هزار دانش آموز در این مقطع سال تحصیلی جدید را شروع کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان پوشش تحصیلی دانش آموزان را در مقطع ابتدایی نزدیک به صد درصد اعلام کرد و گفت: استان اردبیل جز پنج استان برتر کشور در پوشش تحصیلی صد درصدی دانش آموزان ابتدایی است تا با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده در ارتباط با مسدود شدن مبادی بیسوادی سعی ما بر این است تا بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

عالی زاده همکاری 12 دستگاه اداری را در قالب ستاد پیگیری دانش آموزان بازمانده از تحصیل و ضرورت تحصیل آنها را یادآور شد و افزود: ما در سامانه ای که طراحی کردیم اطلاعات تمام کودکان 6 تا 11 سال را به دقت رصد می کنیم و حتی خانه به خانه نسبت به ثبت نام دانش آموزان ابتدایی اقدام کردیم تا پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی به صد درصد برسد.

وی ضرورت جذب همه دانش آموزان بازمانده از تحصیل سال های گذشته را یادآور شد و بیان کرد: در این استان در سال تحصیلی گذشته هشت مدرسه و امسال 14 مدرسه با تک دانش آموز به همراه تک معلم تحصیل می کنند.

عالی زاده اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید ما 44 مدرسه دو نفره، 49 مدرسه سه دانش آموزی، 59 مدرسه چهار دانش آموزی و 56 مدرسه پنج دانش آموزی داریم که با همراهی یک معلم تحصیل خود را در مقطع ابتدایی انجام می دهند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اردبیل ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است تا تحصیل دانش آموزان به شکل مناسب بوده و زمینه یک پوشش تحصیلی صد درصدی را شاهد و ناظر باشیم.

بیش از 13 هزار دانش آموزی اردبیلی به نقاط جنگی اعزام می شوند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات