طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللاقتصاد روسیه باید جراحی شود | مدودف

اقتصاد روسیه باید جراحی شود | مدودف

تأکید رئیس مجلس بر افزایش روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه

نخست وزیر روسیه گفت کشورش برای اینکه بتواند در اقتصاد رقابتی دنیا باقی بماند تا چند سال آینده باید اقتصاد خود را جراحی کند.

بین الملل, اقتصاد روسیه, اقتصاد رقابتی جهان, مدودف اقتصاد روسیه جراحی

بین الملل, اقتصاد روسیه, اقتصاد رقابتی جهان, نخست وزیر روسیه, روسیه

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری تاس، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، در مقاله ای با عنوان " توسعه اقتصادی و اجتماعی روسیه" و نیاز به پویایی های جدید در مجله موضوعات اقتصادی روسیه نوشت اقتصاد روسیه در حال گذار از دوره انتقالی عمیق قرار دارد و با توجه به تلاش برای مقابله با چالش ها و تغییراتی که در نظم اقتصادی و اجتماعی دنیا در حای روی دادن است، مبانی و رویکرد اقتصادی این کشور تا چند سال آینده به بازرسی و بررسی های بنیادین نیاز دارد.


نخست وزیر روسیه تصریح کرد بحران جهانی که از سال 2008 شروع شد و تا اکنون ادامه دارد سبب شده است کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با نوعی دستور کار جدید روبرو شوند.


وی با بیان اینکه "روسیه از اینگونه قواعد مستثنی نیست" خاطر نشان کرد، مسکو نیز همچون دیگر کشورها در حال طراحی و ساخت نوعی مدل توسعه است که براساس آن روسیه با اطمینان بتواند جایگاه مهمی در دنیا مدرن به دست آورد.
پس اَز بحران سقوط بهای نفت، روسیه با قدرت بِه صحنه اقتصادی بازمی گردد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات