طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کاهش مرگ و میر کودکان با کمک شیر مادر

کاهش مرگ و میر کودکان با کمک شیر مادر

شیر مادر ، ضامن سلامت کودکان

تغذیه شیرخواران با شیر مادر بهترین الگوی رشد و تکامل و ارتقای سلامت مادران، محسوب می شود.

مرگ و میر, کاهش, شیر مادر, مرگ میر کودکان کمک شیر مادر

مرگ و میر, کاهش, شیر مادر, کودکان, بهترین الگو
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ دکتر فریبا مرادی مدیر گروه سلامت خانواده وجمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای کاهش مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال با کمک شیر مادر در حال انجام است گفت: اگر تمام نوزادان، به مدت شش ماه به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شوند و بعد از آن هم، تغذیه با شیرمادر همراه با غذا های مناسب سن کودک، تا دو سال یا بیشتر ادامه یابد، مرگ و میر کودکان کمتر ازپنج سال در سطح جهان،13 تا 20 درصد، کاهش می یابد.
مرادی افزود: تغذیه شیرخواران با شیر مادر، از نظر بهداشتی، تغذیه ای، ایمنولوژیکی، عاطفی، روانی، اقتصادی و زیست محیطی، یکی از اولویت های بهداشتی، روشی بی نظیر و بدون جانشین برای شیرخواران در جلوگیری از بیماری ها و حفظ بقای آنان، تامین بهترین الگوی رشد و تکامل و ارتقای سلامت مادران، محسوب می شود.
او ریشه حیاتی حمایت مادران برای تغذیه کودکان با شیرمادر را، شامل خانواده و شبکه اجتماعی، مراقبت بهداشتی، محیط کار و اشتغال، دولت، قانون و پاسخ به بحران ها وفوریت ها، بیان کرد و ادامه داد: مادران به عنوان کمپانی کنندگان فعال در این حمایت پویا، نقش ارایه دهنده و گیرنده اطلاعات و حمایت را، به عهده دارند.
مدیر گروه سلامت خانواده وجمعیت دانشگاه، اضافه کرد: مشاوره و حمایت مردمی، یکی از راه های اثربخش و مقرون به صرفه، برای فراهم کردن حمایت موردنیاز مادران در مواقع نبود دسترسی به کمک های تخصصی است.
مرادی بیان گرد: مشاور مردمی، از مادران ساکن یک منطقه است، که برای تغذیه با شیرمادر آموزش دیده و امکان رسیدگی به تعداد بیشتری از مادران و به دفعات بیشتر را، فراهم می کند و می تواند کمک عملی روزانه به مادر را ارایه و راه نجاتی برای حل مسایل شیردهی و سوالات مادران، باشد.
او هدف از اجرای مشاوره مردمی را، ارتقای شیوه مطلوب تغذیه شیرخواران با شیرمادرتا دو سالگی، به ویژه تغذیه انحصاری باشیرمادر در شِش ماه نخست،با کمک و حمایت مادران از سوی داوطلبان سلامت، عنوان کرد.
کارشناسان ترویج تغذیه با شیر مادرمنطقه جنوب کشور، شامل دانشگاه های بوشهر، یاسوج، لار، گراش، جهرم و فسا در این نشست با اهمیت واهداف طرح مداخلاتی ترویج تغذیه با شیر مادر، با مشارکت داوطلبان سلامت آشنا شدند.

مرگ و میر مادران در همدان پایین تر از میانگین کشوری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات