طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
معامله بیش از ۱۹.۵ میلیون سهم در بورس منطقه ای خوزستان

معامله بیش از ۱۹.۵ میلیون سهم در بورس منطقه ای خوزستان

معامله بیش از 2 میلیون سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان

بیش از ۱۹.۵ میلیون سهم در بورس منطقه ای خوزستان معامله شد.

حق تقدم, استان خوزستان, معامله بورس, معامله ۹ میلیون سهم بورس منطقه خوزستان

حق تقدم, استان خوزستان, معامله بورس, آبادان
به نقل از آبادان؛بحریه مدیر بورس منطقه ای خوزستان گفت: در بورس منطقه ای خوزستان تعداد ۱۹ میلیون و ۵۷۳ هزار سهم به ارزش۶۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال مبادله شد.

نیلوفر بحریه درباره مبادلات بورس منطقه ای خوزستان در هفته گذشته افزود: در 4 روز کاری هفته گذشته در بورس منطقه ای خوزستان تعداد 19 میلیون و 573 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش67 میلیارد و 822 میلیون ریال مبادله شد.

وی گفت: معاملات توسط 11 ایستگاه معاملاتی به انجام رسیده و در مجموع در هفته گذشته برای 66 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شده است.

مدیر بورس منطقه ای خوزستان درباره بیشترین سهام خریداری شده است، افزود: سهام کمپانی سایپا، کمپانی گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، کمپانی توسعه معادن روی ایران بیش ترین ارزش ریالی خرید را داشته اند.

وی گفت: همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی، سهام کمپانی های داده پردازی ایران و آلو مراد با بیشترین ارزش ریالی فروش روبه رو بوده اند.

معامله بیش از 16 میلیون سهم در بورس منطقه ای
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات