طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مقام های افغانستان و چین پیرامون گسترش همکاری های گمرکی مصاحبه کردند

مقام های افغانستان و چین پیرامون گسترش همکاری های گمرکی مصاحبه کردند

قدردانی چین از همکاری افغانستان در مقابله با جدایی طلبان ایغور

وزیر مالیه افغانستان و سفیر چین در کابل، با توجه به بلند رفتن حجم تجارت میان دو کشور درباره گسترش همکاری های گمرگی با یکدیگر بحث و مصاحبه کردند.

وزیر, افغانستان, چین, مقام افغانستان چین پیرامون گسترش همکاری گمرکی گفتگو

وزیر, افغانستان, چین
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، وزارت مالیه کشور با نشرخبرنامه ای گفته است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه با یاو جینگ، سفیر جمهوری خلق چین و محترم بیتیموف عمرتای، سفیر جمهوری قزاقستان مقیم کابل بطور جداگانه در دفتر کارش دیدار کرده است.

وزیر مالیه با سفیر کشور چین در مورد گسترش همکاریهای گمرکی میان دو کشور با توجه به بلند رفتت حجم تجارت میان دو کشور، افتتاح خط آهن که چین را با افغانستان وصل مینماید، پروژه خط آهن پنج کشور، آماده گی های دولت برای برگزاری کنفرانس بروکسل و جلب سرمایه گذاری آنکشور در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودنده اند.

وزیر مالیه همچنان طی ملاقات جدا گانه با سفیر جمهوری قزاقستان مقیم کابل در مورد به آماده گی ها برای برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجارتی میان افغانستان – قزاقستان و آماده گی ها دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای کنفرانس بروکسل بحث و مصاحبه نمودند.

فیصله به عمل آمد تا این اجلاس و نشست توصل تجاری بین دو کشور (Business to Business -B۲B) هفته آینده در کابل تدویر گردد.

سفیر جمهوری قزاقستان از حمایت آنکشور در کنفرانس بروکسل خبر داد است.

"چابهار" فرصتی برای گسترش همکاری‎ها میان ایران و افغانستان است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات