طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های مقر علم گرایان را ببینید

عکس های مقر علم گرایان را ببینید

عکس های مقر علم گرایان را ببینید

یک پهپاد تصاویری از مقر علم گرایان و جاهای مخفی آن گرفته است.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، یک پهپاد تصاویری از مقر کلیسای مخفی افراد علم گرا در کالیفرنیا به دست آورده است که به دست تأسیس کننده این مکتب ساخته شده است.


مقر مدیریت, علم گرایان, باشگاه خبرنگاران جوان, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر

مقر مدیریت, علم گرایان, باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, مکتب علم گرایی


علم گرایان, مکتب علم گرایی, باشگاه خبرنگاران جوان, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


مکتب علم گرایی, باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


باشگاه شبانه, مکتب علم گرایی, باشگاه شبانه, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


مکتب علم گرایی, باشگاه شبانه, مقر مدیریت, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


این تصاویر نشان دهنده مقر مدیریت بین المللی 500 هکتاری مکتب علم گرایی است که شامل یک کلیسا برای عبادت علم گرایان و باشگاه خصوصی علم گرایان و استخرهای خصوصی برای آنان است و برای علم گرایان به «پایگاه بین لمللی» و یا «Golden Base» مشهور است چرا که فیلم های تولید کمپانی Golden Era را در خود نگه داری می کند.


مکتب علم گرایی, علم گرایان, باشگاه خبرنگاران جوان, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


باشگاه شبانه, مکتب علم گرایی, مقر مدیریت, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


مقر مدیریت, علم گرایان, باشگاه شبانه, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


باشگاه خبرنگاران جوان, مکتب علم گرایی, مکتب علم گرایی, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


علم گرایان, علم گرایان, مکتب علم گرایی, مقر علم گرایان ببینیدتصاویر


این تصاویر توسط پهپادی که متعلق به یک خبرنگار است و درباره علم گرایی تحقیق می کند ودوربینی 4K که روی آن کار گذاشته ، گرفته شده است.


فعالیت 12 دانشگاه علمی کاربردی در خراسان شمالی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات