طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیمنظره خارق العاده کعبه از پشت پنجره

منظره خارق العاده کعبه از پشت پنجره

فیلم ده گل خارق العاده اَز راه دور تاریخ فوتبال

در عکس فوق نمای داخلی یک اتاق از هتل مشرف به سمت خانه کعبه در مکه مکرمه در عربستان مشخص است که شاید اقامت در آن آرزوی میلیونها نفر مسلمان و حتی غیر مسلمان باشد.

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در عکس فوق نمای داخلی یک اتاق از هتل مشرف به سمت خانه کعبه در مکه مکرمه در عربستان مشخص است که شاید اقامت در آن آرزوی میلیونها نفر مسلمان و حتی غیر مسلمان باشد.


هتل, خانه کعبه, مسلمانان, منظره خارق العاده کعبه پشت پنجره

هتل, خانه کعبه, مسلمانان

منبع: پارسینه

10 گل خارق العاده اَز راه دور تاریخ فوتبال
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات