طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیمنظور هاشمی از کاهش بودجه نظامی آلمان

منظور هاشمی از کاهش بودجه نظامی آلمان

تخصیص بودجه در ورزش کشو عادلانه نیست | هاشمی

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحی درباره سخنان اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره بودجه دفاعی آلمان و ژاپن، گفت: در حقیقت منظور سخنان آقای هاشمی حرکت ژاپن و آلمان بر اساس دانش و دستاوردهای آنان از ناحیه توسعه علمی بوده است.


آیت الله هاشمی رفسنجانی تابناک نوشت: رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحی درباره سخنان اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره بودجه دفاعی آلمان و ژاپن، گفت: در حقیقت منظور سخنان آقای هاشمی حرکت ژاپن و آلمان بر اساس دانش و دستاوردهای آنان از ناحیه توسعه علمی بوده است.

محمد هاشمی در توضیح سخنان اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره قدرت نظامی کشورهای ژاپن و آلمان و اینکه کدام مقطع تاریخی در این خصوص مورد نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اظهار کرد: برای بررسی سخنان اخیر آیت الله هاشمی اصولا باید نگاه کرد کجا و به چه مناسبتی این سخنان انجام شده و موضوع چه بوده است؟

وی توضیح داد: سخنان آقای هاشمی در جمع مدیران آموزش و پرورش مطرح شد و موضوع مورد اشاره ایشان ضرورت های آموزش و پرورش و موضوع اقتصاد مقاومتی بوده است که باید درون زا باشد یا نگاهش به بیرون باشد.

محمد هاشمی افزود: آقای هاشمی در سخنرانی خودشان مطرح کردند که ژاپن و آلمان بر محور دانش و باتوجه به دانش هزینه های خود را صرف موضوعات علمی، دانش و توسعه کردند و اگر امروز شرایط آنها را نگاه کنیم، برتری شان به علت قدرت نظامی و فلان تاسیسات نظامی نیست؛ بلکه این برتری به علت توانایی های علمی، مبتنی بر دانش و توانایی های اقتصادی است که دارند.

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آنچه آقای هاشمی عنوان کرده اند نه بحث کم و عمده کردن هزینه های نظامی بلکه آن چیزی است که پیشتر عنوان شد، اما عده ای هستند که می توانند صحبت را منفی یا مثبت جلوه دهند. در حقیقت این افراد به دنبال سوژه می گردند.

اقتصاد مقاومتی به توسعه دانش تاکید دارد نه قدرت نظامی

وی با طرح این سئوال که کجای اقتصاد مقاومتی ذکر شده که باید به قدرت نظامی بپردازیم، گفت: آنچه در اقتصاد مقاومتی آمده توسعه دانش و توجه به قدرت درون نگر و اقتصاد درون زاست. در سند 1404 ایران هم آمده که باید به جایگاه اول علمی در بین 20 کشور منطقه برسیم.

محمد هاشمی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز هیچ بحثی نیست که قدرت نظامی باید اینگونه باشد، یادآور شد: در حقیقت درباره سخنان اخیر آقای هاشمی نوعی مغالطه کاری شده است. اینکه منظور گفته می شود منظور ایشان ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم بوده و یا اینکه منظور شرایط امروز این دو کشور است؛ اینگونه نیست.

وی در توضیح اینکه اگر منظور آقای هاشمی شرایط دیروز و امروز ژاپن و آلمان نبوده بعد اشاره به کدام قسمت تاریخی داشته اند؟ عنوان کرد: منظور سخنان آقای هاشمی حرکت ژاپن و آلمان بر اساس دانش بوده و هدف این بوده که بیان شود علم چه دستاوردهایی می تواند داشته باشد.

بردار ایت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود بحثی درباره افزایش و یا کاهش بودجه نظامی نداشته است، یادآور شد: آیت الله هاشمی در هر سخنرانی به تناسب جمع حاضر سخنان شان را تنظیم می کنند، بنابر این به تناسب موضوع در جمع مدیران آموزش و پرورش و درباره وظایف آنها سخن گفته اند.

وی اضافه کرد: آنچه بعد از سخنان آقای هاشمی در رسانه ها بازتاب و انعکاس یافت و تحلیل هایی که در این رابطه شد، بیشتر برداشت شخصی افراد است. به نظرم موافقان و مخالفان برداشت های متفاوتی داشته اند و برخی به نوعی دنبال سوژه می گردند.

محمد هاشمی خاطر نشان کرد: البته کسانی که می خواستند این سخنان را تحلیل کنند، بهتر بوده به جایگاهی که این سخنان ایراد شده توجه می کردند. این مسائلی که بنده عنوان کردم در بیانیه ای که دفتر رئیس مجمع داد به طور کامل مطرح شد، اما برخی توجهی نکردند یا دوست نداشتند توجهی به این توضیحات داشته باشند.

مصاحبه با هاشمیان دَر مورد بازی آلمان - اسلواکی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات