طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللزیمبابوه قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و غرب شده است | موگابه

زیمبابوه قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و غرب شده است | موگابه

زیمبابوه قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و غرب شده است | موگابه

رئیس جمهور زیمبابوه کشور خود را قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و دیگر کشورهای غربی دانست.

منشور سازمان ملل, ظالمانه, رئیس جمهور, موگابه زیمبابوه قربانی تحریم کینه توزانه آمریکا غرب

منشور سازمان ملل, ظالمانه, رئیس جمهور, سازمان ملل, اصلاحات, موگابه, تحریمهای غرب, امپراتوری, زیمبابوه, بین الملل, آمریکا, مجازات, شورای امنیت, قدرت های سلطه طلب, کینه توزانه

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از تحریم های ظالمانه و مجازات جمعی مردم کشورش از سوی قدرت های غربی به شدت انتقاد کرد.

موگابه گفت مهم ترین مانع بر سر راه دستیابی به اهداف دو هزار و سی (توسعه پایدار)، بار مجازات تحریم هایی است که برخی قدرت های سطله طلب و نو امپراتوری ها علیه ما وضع کرده اند. کشور من زیمبابوه قربانی بی گناه تحریم های کینه توزانه آمریکا و برخی از قدرت های غربی شده است.

رئیس جمهور زیمبابوه گفت به عنوان یک کشور، ما به خاطر اصولی که در منشور سازمان ملل برای یک کشور آورده شده است، به صورت دسته جمعی مجازات می شویم. ما به خاطر کاری که کشورهای دیگر انجام داده اند و انجام می دهند تا منابع ملی خود را در اختیار داشته باشند و منافع اصلی مردم خود را تامین کنند، مجازات می شویم.

وی گفت بیش از بیست سال، بسیاری از ما به اینجا آمده ایم و خواستار اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل شده ایم. امروز نیز به هیچ وجه در نزدیک شدن به اهدافی که بیست سال پیش دنبال می کردیم توفیقی به دست نیاورده ایم. این برخلاف پذیرش جهانی در وجود بی عدالتی، بی انصافی و نامتوازن بودن ترکیب شورای امنیت است.

موگابه تصریح کرد تعهد جمعی ما مبنی بر فراموش نکردن هیج عضوی، لازم می دارد به مشکلات مردمی که همچنان تحت استعمار و فساد آن زندگی می کنند، توجه کنیم. مردم فلسطین بیش از چهل و نه سال است که در فساد و رنج به سر می برند. زمان آن رسیده است که سازمان ملل و بخصوص شورای امنیت به وظایف مندرج در منشور عمل کنند.

انتقاد کرملین از تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات