طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنرینتایج نقل و انتقال فرهنگیان تهران اعلام شد

نتایج نقل و انتقال فرهنگیان تهران اعلام شد

ضوابط ورود معلم به تهران / جزئیات نقل و انتقال موقت فرهنگیان اعلام شد

نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.


نقل و انتقال فرهنگیان

خبرگزاری فارس: نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.

فرهنگیانی که تقاضای انتقالی خود را ثبت کرده اند جهت مشاهده نتیجه نقل و انتقالات به سایت http://th.enteghalat.com  مراجعه کنند.

زمان نقل و انتقالات فرهنگیان استان تهران اعلام شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات