طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللدر نشست مجمع عمومی، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد | نخست وزیر لبنان

در نشست مجمع عمومی، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد | نخست وزیر لبنان

بحران مهاجران و سوریه؛ محورهای اصلی مصاحبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

تمام سلام اعلام کرد در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد.

بین الملل, بحران سوریه, نشست مجمع عمومی سازمان ملل, نخست لبنان نشست مجمع عمومی حلی بحران سوریه مطرح

بین الملل, بحران سوریه, نشست مجمع عمومی سازمان ملل, تمام سوریه, نخست وزیر لبنان

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، تلویزیونی الحدث نقل از داد: تمام سلام، نخست وزیر لبنان گفت: در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد.


سلام افزود: لبنان از جمله کشورهایی است که بر حل بحران سوریه تاکید دارد. ما میزبان حدود یک میلیون و پانصد هزار آواره سوری هستیم.


درخواست آنجلینا جولی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات