طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
نرخ میوه و تره بار در آبادان

نرخ میوه و تره بار در آبادان

نرخ میوه و تره بار در آبادان

نرخ نامه سازمان میادین 4مهر ماه 95 تا اطلاع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان را مشاهده کنید.

سازمان میادین, تره بار, نرخ میوه, نرخ میوه تره بار آبادان

سازمان میادین, تره بار, نرخ میوه, آبادان
به نقل از آبادان؛ نرخ میوه و تره بار 4مهر ماه 95 تا اطلاع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح زیر است.

1-سیب زمینی 700تومان

2- پیاز قرمز 800تومان

3- انار2500تومان

4-لوبیا 3500تومان

5-خیار درختی 2500تومان

6-خیار کیسه ای 1500

7-گوجه 800تومان

8-کاهو 1700تومان

9-بادمجان 700تومان

3مهر ماه / نرخ میوه و تره بار در بازار بیرجند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات