طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

8 / نرخ نامه سازمان میادین بندرعباس مورخه 4

نرخ نامه سازمان میادین بندرعباس مورخه4/8/95تا اطلاع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح زیر است.

نرخ نامه, بندرعباس, سازمان میادین, نرخ نامه سازمان میادین بندرعباس مورخه

نرخ نامه, بندرعباس, سازمان میادین
به نقل از طاها پخش از طاها پخشنرخ نامه سازمان میادین بندرعباس تا اطلاع ثانوی در جایگاه های تحت نظارت سازمان به شرح زیر است.

قیمت سازمان

جنس

23,000

سبزی خوردن

19.000

سبزی خورشتی

18.000

هویج

10.000

سیب زمینی درجه1

10.000

انواع پیاز زرد و کشکی و قرمز

16.000

خیار رسمی مرغوب

25.000

سیب درختی ممتاز

74.000

لیمو ترش محلی

18.000

انگور یاقوتی

57.500

موز درشت درجه1

11.500

هندوانه درجه 1

81.000

مرغ گرم

16.000

طالبی هشت خط و شمام

17.000

ذرت بلال

facebook google telegram twitter whatsApp