طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسینشست استانی حزب اعتدال و توسعه برگزار می شود

نشست استانی حزب اعتدال و توسعه برگزار می شود

برگزاری نشست ها و گفتمان های دینی برای توسعه فرهنگ بانوان

نشست استانی حزب اعتدال و توسعه 8 مهرماه در تهران برگزار می شود.

اصلاح طلبان, اعتدالگرایان, حزب اعتدال و توسعه, نشست استانی حزب اعتدال توسعه برگزار

اصلاح طلبان, اعتدالگرایان, حزب اعتدال و توسعه
به نقل از خبرنگار حوزه احزاب وتشکل ‎های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست استانی حزب اعتدال و توسعه پنجشنبه 8 مهرماه در تهران برگزار می شود.


در این نشست دبیران استانی و کانونی حزب اعتدال و توسعه حضور می یابند و در مورد راهبردهای اساسی حزب هم اندیشی خواهد شد.


نشست هم اندیشی برنامه ششم توسعه ۳ مهر برگزار می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات