طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازینقاشی های زیبا از معماری خیابان ها با رنگ اکریلیک

نقاشی های زیبا از معماری خیابان ها با رنگ اکریلیک

نقاشی هایی زیبا از معماری خیابان ها با رنگ اکریلیک

یک هنرمند با استفاده از رنگ های اکریلیک خیابان های انگلستان را بدون هیاهو و رفت و آمد سکنه های شهر نقاشی کرده است.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک هنرمند انگلیسی نقاشی هایی از مکان های متفاوت انگلستان با معماری های مختلف به عکس کشیده است. این هنرمند با استفاده از رنگ های اکریلیک خیابان های انگلستان را بدون هیاهو و رفت و آمد سکنه های شهر نقاشی کرده است.

گفتنی است؛ رنگ اکریلیک یکی از رنگ های پر استفاده است که کمترین آلودگی را دارد. این نوع رنگ ویژگی حل شدن در آب را دارد و از آنجایی که نوعی پلاستیک پلیمر است، هنگامی که خشک می شود انعطاف، نفوذناپذیری در برابر آب و دوام خود راحفظ می کند؛ به طوری که می توان لایه های بعدی رنگ را بدون تاثیر بر لایه های زیرین روی آن اضافه کرد.

از مشخصه های رنگ اکریلیک این است که به سرعت خشک می شود و به همین علت هنرمند نقاش می تواند لایه های پی در پی چندگانه را بدون تداخل رنگ ها کار کند. اسپری کردن آب می تواند کمی زمان خشک شدن رنگ را هم در نقاشی و هم در پالت طولانی تر کند.


رنگ اکریلیک, معماری خیابان ها, خیابان های معروف, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک

رنگ اکریلیک, معماری خیابان ها, خیابان های معروف, نقاشی های زیبا


خیابان های معروف, نقاشی های زیبا, معماری خیابان ها, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


رنگ اکریلیک, خیابان های معروف, معماری خیابان ها, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


معماری خیابان ها, خیابان های معروف, خیابان های معروف, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


معماری خیابان ها, رنگ اکریلیک, نقاشی های زیبا, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


معماری خیابان ها, نقاشی های زیبا, معماری خیابان ها, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


معماری خیابان ها, نقاشی های زیبا, خیابان های معروف, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


معماری خیابان ها, خیابان های معروف, خیابان های معروف, نقاشی زیبا معماری خیابان رنگ اکریلیک


آموزش نقاشی های زیبای رنگ روغن (1)
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات