طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنرینمایش آثار هنرمندان اتریشی در ایران

نمایش آثار هنرمندان اتریشی در ایران

نمایشگاه گروهی هنرمندان زیر 40 سال انجمن نقاشان ایران

نمایشگاهی شامل آثار هنرمندان اتریشی با عنوان «RTL:LTR (این سو، آن سو)» دوم مهرماه در بنیاد لاجوردی گشایش می یابد.


اتریش, ایران

خبرگزاری ایسنا: نمایشگاهی شامل آثار هنرمندان اتریشی با عنوان «RTL:LTR (این سو، آن سو)» دوم مهرماه در بنیاد لاجوردی گشایش می یابد.

به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، پروژه «RTL:LTR» نمایشگاهی است که بین هنرمندان ایران و اتریش در سال ۱۳۹۵ برگزار می شود. عنوان این نمایشگاه برگرفته از اصطلاح های RTL و  LTR است که در دنیای انفورماتیک، جهت نوشتار را از راست به چپ و برتصویر تعیین می کند و در اینجا خبر از رابطه ای متقابل با دیگری از دریچه هنر را می دهد. دو جهت متفاوت نگارش و این سو و آن سو محور موضوعیِ این تبادل فرهنگی و نیز موضوع اصلی این آثار است.

این مجموعه به کوشش طرلان رفیعی، یاشار صمیمی مفخم و پیتر آسمن گردآوری شده است.

هر اثر هنری دریچه ای به جهانی خاص را می گشاید. آثار این مجموعه، نمایش اندیشه ی ارتباط بین این سو و آن سو در رابطه ی متقابل با دیگری است. مناطق ارتباطی و تماس بین هنرمندان اتریش و ایران نشانگر گستره ای شگفت انگیز از جنبه هایی است که ما را با دیگری پیوند می دهد و همچنین از آن متمایز می کند.

سعی شده است در راستای ایده نمایشگاه و براساس خط فکری و کاری هنرمندان، آثار این مجموعه انتخاب شوند. آثاری که در مجموع تعریفی کلی از ساختار فرهنگ و هنر هر کشور را ارائه می دهند، در این نمایش قرار گرفته است. در ادامه، مخاطبان این نمایش، چه در اتریش و چه در ایران، با خوانش شخصی خود که متأثر از فرهنگ و اجتماع شان خواهد بود و با زنجیره ای از تداعی معانی در ارتباط با این آثار به روند این گفتمان تداوم خواهند بخشید و آن را کامل خواهند کرد.

این نمایشگاه در تابستان و پاییز ۱۳۹۵، در کشور اتریش (گالری فوروم در شهر ولس و آرت مارک در وین) و در ایران در بنیاد لاجوردی و سبعد در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود. در اتریش آثار هنرمندان ایرانی روی دیوار رفت و در ایران آثار ۱۷ هنرمند اتریشی شامل نقاشی، عکس، حجم و ویدئو در بنیاد لاجوردی نمایش داده خواهد شد.

آثار هنرمندان اتریشی به اصفهان می رود
برچسب ها: ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات