طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های نمایش اقتدار نظامی ایران در بندرعباس

عکس های نمایش اقتدار نظامی ایران در بندرعباس

عکس های نمایش اقتدار نظامی ایران در بندرعباس

صبح امروز سی و یکم شهریور ماه، رژه نیروهای مسلح با حضور مقامات نظامی در شهر بندرعباس برگزار شد.

سامانه موشکی ذوالفقار, اقتدار نظامی, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

سامانه موشکی ذوالفقار, اقتدار نظامی, بندرعباس, رژه نیروهای مسلح, شهروندخبرنگار, نیروهای مسلح, هرمزگان, مقامات نظامی
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح امروز سی و یکم شهریور ماه، رژه نیروهای مسلح با حضور مقامات نظامی در شهر بندرعباس برگزار شد.


منبع: عماد یگانه دوست – هرمزگان، بندرعباس

بیشتر بدانیم گروه شهروند خبرنگار: در رژه امروز نیروهای مسلح که در بندرعباس صورت گرفت، سامانه موشکی ذوالفقار رونمایی شد.

هرمزگان, مقامات نظامی, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/1

بندرعباس, هرمزگان, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/2

بندرعباس, مقامات نظامی, نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/3

رژه نیروهای مسلح, شهروندخبرنگار, مقامات نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/4

نیروهای مسلح, بندرعباس, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/5

بندرعباس, سامانه موشکی ذوالفقار, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/6

مقامات نظامی, نیروهای مسلح, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/7

بندرعباس, هرمزگان, نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/8

مقامات نظامی, رژه نیروهای مسلح, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/9

بندرعباس, شهروندخبرنگار, اقتدار نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/10

بندرعباس, مقامات نظامی, اقتدار نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/11

سامانه موشکی ذوالفقار, رژه نیروهای مسلح, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/12

اقتدار نظامی, شهروندخبرنگار, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/13

رژه نیروهای مسلح, بندرعباس, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/14

سامانه موشکی ذوالفقار, هرمزگان, اقتدار نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/15

نیروهای مسلح, هرمزگان, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/16

رژه نیروهای مسلح, مقامات نظامی, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/17

نیروهای مسلح, هرمزگان, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/18

اقتدار نظامی, رژه نیروهای مسلح, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/19

بندرعباس, مقامات نظامی, اقتدار نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/20

هرمزگان, شهروندخبرنگار, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/21

سامانه موشکی ذوالفقار, نیروهای مسلح, شهروندخبرنگار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/22

بندرعباس, هرمزگان, مقامات نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/23

اقتدار نظامی, مقامات نظامی, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/24

بندرعباس, شهروندخبرنگار, شهروندخبرنگار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/25

هرمزگان, مقامات نظامی, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/26

اقتدار نظامی, سامانه موشکی ذوالفقار, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/27

مقامات نظامی, شهروندخبرنگار, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/28

بندرعباس, نیروهای مسلح, سامانه موشکی ذوالفقار, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/29

رژه نیروهای مسلح, اقتدار نظامی, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/30

اقتدار نظامی, شهروندخبرنگار, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/31

نیروهای مسلح, شهروندخبرنگار, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/32

اقتدار نظامی, سامانه موشکی ذوالفقار, اقتدار نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/33

نیروهای مسلح, مقامات نظامی, رژه نیروهای مسلح, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/34

رژه نیروهای مسلح, اقتدار نظامی, بندرعباس, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/35

اقتدار نظامی, سامانه موشکی ذوالفقار, هرمزگان, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/36

مقامات نظامی, رژه نیروهای مسلح, مقامات نظامی, نمایش اقتدار نظامی ایران بندرعباس

37/37

اینجا کلیک کنیدمدافعان حرم و نمایش اقتدار ایران اسلامی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات