طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اجرای نمایش نظریه پنجره شکسته

اجرای نمایش نظریه پنجره شکسته

عکس های در و پنجره های شکسته تنها باقیمانده های عمارت ناصری

گروه نمایش حافظ به سرپرستی مهرداد کیارستمی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور نمایش درام اجتماعی اجرا کردند.

کرمانشاه, اجرای نمایش, پنجره شکسته, نمایش نظریه پنجره شکسته

کرمانشاه, اجرای نمایش, پنجره شکسته, نمایش

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛ گروه نمایش حافظ به سرپرستی مهرداد کیارستمی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور نمایش درام اجتماعی اجرا کردند.

این نمایش با عنوان : " نظریه پنجره شکسته " با هدف پرداختن به موضوع اعتیاد بعنوان یکی از پیامدها و معضلات مخرب و خانمان سوز جامعه و نمایش طنز بیف استراگانف با موضوع عوارض و آسیب های فردی و اجتماعی استفاده از ماهواره بر افراد و جامعه اجرا شد.

فرحبخش فشی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور گفت: یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزار برای جلوگیری از معضلات اجتماعی خصوصا ً اعتیاد را زبان هنر است و در بایستی از ویژگی و توانمندیهای هنرمندان در جهت جلوگیری و مبارزه و مقابله با معضلات اجتماعی خصوصاً اعتیا د با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مفید و تاثیرگذار بهره برد .

بعد از اجرای نمایش نظریه پنجره شکسته یک قطعه نمایش طنز نیز توسط همین گروه هنری با موضوع تاثیرات مخرب ماهوار برخانواده ها و جامعه اجرا گردید که این نمایش نیز به نوبه خود پیام ها ی مثبت و مهمی در خصوص تاثیرات منفی استفاده از ماهواره در بر داشت که بسیار مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفتبرگزاری نمایشگاه نقاشی "یک پنجره کافی است "در بندرعباس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات