طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
نواخته شدن زنگ شیر مدارس

نواخته شدن زنگ شیر مدارس

نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس کرمان

به صورت نمادین زنگ شیر در یکی از مدارس کرمانشاه به صدا در آمد.

کرمانشاه, نواخته شدن, زنگ, نواخته زنگ شیر مدارس

کرمانشاه, نواخته شدن, زنگ, شیر مدارس

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛زنگ شیر مدارس استان کرمانشاه در سال تحصیلی96 - 95 در دبستان دخترانه شهید نازپروریان ناحیه 3 کرمانشاه توسط سلیمان محبی مدیر کل آموزش و پرورش استان به صدا در آمد و به صورت نمادین بین دانش آموزان شیر توزیع شد.


در سال تحصیلی جدید همانند سال گذشته کلیه مدارس و دانش آموزان استان تحت پوشش شیر رایگان قرار خواهند گرفت.

زنگ مقاومت در مدارس نواخته می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات