طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیهاوانا از لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست

هاوانا از لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست

تشریح نشست معاونان رئیس جمهور با معاون قوانین مجلس

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصویر های متفاوتی از هاوانا مرکز کوبا در اینستاگرام خود به عکس کشیده است.

به نقل از خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور که به همراه روحانی و ظریف به کوبا سفر کرده بود در اینستاگرام خود از فرصت دست داده برای بازدید از پایتخت این کشور خبر داد و تصویر های متفاوتی را از هاوانا به عکس کشید.

وی در چند پست تصاویری از خیابان های هاوانا، کلیسا، سواحل هاوانا و محل زندگی و کار چه گوارا یکی از شخصیت های اصلی انقلاب کوبا به اشتراک گذاشت.

حمید ابوطالبی, کوبا, معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست

حمید ابوطالبی, کوبا, معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, هاوانا, اینستاگرام مسئولین

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, هاوانا, اینستاگرام مسئولین, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


حمید ابوطالبی, کوبا, هاوانا, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, کوبا, حمید ابوطالبی, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


اینستاگرام مسئولین, معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, حمید ابوطالبی, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


کوبا, اینستاگرام مسئولین, هاوانا, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


کوبا, هاوانا, حمید ابوطالبی, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


کوبا, حمید ابوطالبی, اینستاگرام مسئولین, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست


هاوانا, معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور, اینستاگرام مسئولین, هاوانا لنز دوربین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اینستاپست
سفر معاون اول رئیس جمهور بِه فارس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات