طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
هدررفت آب آشامیدنی در روستای دهنو اورزمان فیلم

هدررفت آب آشامیدنی در روستای دهنو اورزمان فیلم

فیلم تغییر رنگ آب آشامیدنی روستای ماکران

در شرایط بحران کم آبی در کشور فیلمی از هدررفت آب آشامیدنی روستای دهنو اورزمان شهرستان ملایر را مشاهده می کنید.

دانلود, روستای دهنو اورزمان, فیلم, هدررفت آب آشامیدنی روستای دهنو اورزمان

دانلود, روستای دهنو اورزمان, فیلم, ملایر, آب آشامیدنی
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ در شرایط بحران کم آبی در کشور فیلمی از هدررفت آب آشامیدنی روستای دهنو اورزمان شهرستان ملایر را مشاهده می کنید.

منبع: محمد-ملایر(روستای دهنو اورزمان)

دانلود,روستای دهنو اورزمان,فیلم,ملایر,آب آشامیدنی,فیلم,دانلود,ملایر,آب آشامیدنی,روستای دهنو اورزماناینجا کلیک کنیدبهره مندی 66 روستای آذربایجان غربی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات