طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اجرای هشتمین سرشماری نفوس و مسکن به شیوه الکترونیکی

اجرای هشتمین سرشماری نفوس و مسکن به شیوه الکترونیکی

اجرای هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن در سال جاری

هشتمین سرشماری نفوس و مسکن 95برای نخستین بار به شیوه الکترونیکی از3تا24 مهرماه اجرا می شود.

سرشماری, خوی, مسکن, هشتمین سرشماری نفوس مسکن شیوه الکترونیکی

سرشماری, خوی, مسکن, آذربایجان غربی
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، معاون هماهنگی و اجرای سرشماری نفوس ومسکن شهرستان خوی درجلسه مطلعین محلی سرشماری که باحضور بخشداران ،روابط عمومی ها واصحاب رسانه درفرماندرای برنقل ازد با اعلام این خبرگفت: این طرح دردو مرحله انجام خواهد شد که نخستین مرحله سرشماری از 3تا24مهر ماه بصورت اینترنتی اجرامی شود.

اژدرطالبی بابیان اینکه درروش اینترنتی سرپرست یا مطلع ترین عضو خانوار می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سرشماری عمومی نفوس ومسکن 95به آدرس www.sarshomari95.irوباوارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه ی سرشماری دسترسی یافته واطلاعات خانوار خودرا درآن واردکرده ودرپایان ثبت نام کد آماری دریافت خواهد کرد.

وی تصریح کرد :روش الکترونیکی یک روش جدید است که برای کاهش هزینه طرح ملی سرشماری وصرفه جویی دروقت استفاده خواهد شد.

طالبی درادامه به اجرای روش دوم (مراجعه حضور)این طرح اشاره کرد وگفت:دراین روش ماموران سرشماری از25مهرتا25آبان به صورت خانه به خانه مراجعه کرده واطلاعات لازم را از خانوارهادریافت خواهند کرد.

وی بابیان اینکه ،با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید سرشماری ها با نهایت دقت صورت گیرد افزود: ایشان می فرماید پایه ی برنامه ریزی های کشورآمار است که باسرشماری به دست می آیدوهرچه سرشماری دقیق تر وصحیح ترباشد درآن صورت کشور توسعه وپیشرفت خواهد کرد.

وی درپایان از مردم خواست هنگام مراجعه ماموران سرشماری ،اطلاعات دقیق وصحیح رابه آنها بگویند.

راه اندازی سامانه «ثبت نام الکترونیکی» متقاضیان سرشماری عمومی نفوس مسکن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات