طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی

عکس های هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی

پیام استاندار آذربایجان غربی به مناسبت هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی با سان و رژه نیروهای مسلح شروع شد.

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی با برگزاری مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در شهرهای متفاوت شروع شد.


ارومیه, رژه نیروهای مسلح, آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی

ارومیه, رژه نیروهای مسلح, آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس


رژه نیروهای مسلح, ارومیه, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


ارومیه, رژه نیروهای مسلح, آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


هفته دفاع مقدس, ارومیه, ارومیه, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس, رژه نیروهای مسلح, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


رژه نیروهای مسلح, آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


هفته دفاع مقدس, ارومیه, رژه نیروهای مسلح, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


رژه نیروهای مسلح, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


رژه نیروهای مسلح, هفته دفاع مقدس, ارومیه, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی


هفته دفاع مقدس, ارومیه, آذربایجان غربی, هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی

جمع آوری خاطرات بانوان آذربایجان غربی در دفاع مقدس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات