طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیهند و پاکستان مشتری اصلی ماشین بافندگی

هند و پاکستان مشتری اصلی ماشین بافندگی

عراق مشتری اصلی اگزوز ایرانی

طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 311 تن ماشین بافندگی از کشور صادر شده است.

آمار, گمرک, اقتصادی, هند پاکستان مشتری اصلی ماشین بافندگی

آمار, گمرک, اقتصادی, صادرات, ارزش, دلاری
آمار, گمرک, اقتصادی, هند پاکستان مشتری اصلی ماشین بافندگی

به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 311 تن ماشین بافندگی از کشور صادر شده است.

گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات 1,131,680 و ارزش ریالی آن 34,444,048,640 بوده است.

لازم به ذکر است که پاکستان ،امارات وهند از کشور های مقصد این محصول بوده اند.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

پاکستان

60,000

7,266,000,000

240,000

2

پاکستان

54,000

6,543,936,000

216,000

2

امارات متحده عربی

69,580

8,434,559,440

278,320

3

پاکستان

42,240

5,131,315,200

168,960

4

پاکستان

50,120

2,709,520,000

88,000

5

هند

35,100

4,358,718,000

140,400


انتقاد نخست وزیر هند از پاکستان در سخنرانی روز استقلال
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات