طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
هوای استان تا پایان هفته صاف است

هوای استان تا پایان هفته صاف است

قبل بینی هوای صاف برای استان

بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، هوای استان صاف گاهی با وزش باد پیش بینی می شود.

صاف, کرمانشاه, پیش بینی, هوای استان پایان هفته صاف

صاف, کرمانشاه, پیش بینی, هوای استان

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، با استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، تا پایان هفته، هوای استان صاف در بعضی ساعات توام با وزش باد پیش بینی می شود. ضمناً طی این مدت، دمای روزانه هوا در مناطق متفاوت استان به بطور مختصر افزایش می یابد.
دمای استان تا پایان هفته کاهش پیدا می کند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات