طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیواردات 700 میلیون متر مکعب آب به تهران

واردات 700 میلیون متر مکعب آب به تهران

کاهش 179 میلیون متر مکعبی حجم مخزن آب شهرکرد

مدیرعامل کمپانی آب و فاضلاب استان تهران گفت: تهران ظرفیت پذیرش چنین جمعیتی را ندارد و بخاطر مصارف بیش از حد جمعیت کلان شهر تهران، سالانه حدود 600 تا 700 میلیون مترمکعب از حوضه های دیگر آب وارد می کنیم.


بحران آب

خبرگزاری میزان: مدیرعامل کمپانی آب و فاضلاب استان تهران گفت: تهران ظرفیت پذیرش چنین جمعیتی را ندارد و بخاطر مصارف بیش از حد جمعیت کلان شهر تهران، سالانه حدود 600 تا 700 میلیون مترمکعب از حوضه های دیگر آب وارد می کنیم.

 محمد پرورش در خصوص فرو نشست های زمین در تهران گفت: در گذشته نیز این فرو نشست ها در بخش مترو اتفاق افتاده است، اما برخی تمام تقصیرها را به گردن کمپانی آب و فاضلاب می اندازند؛ در تهران حدود 10 هزار کیلومتر لوله آب وجود دارد، چرا تمام نشست های زمین فقط در محدوده حفاری مترو انجام می شود.

وی با بیان اینکه برخی دلیل فرونشست را برداشت از آب های زیرزمینی می دانند، گفت: واقعیت این است که تهران ظرفیت پذیرش چنین جمعیتی را ندارد و بخاطر مصارف بیش از حد جمعیت کلان شهر تهران، سالانه حدود 600 تا 700 میلیون متر مکعب از حوضه های دیگر آب وارد می کنیم و آبی را که هم اکنون از سفره های زیرزمینی برداشت می کنیم نیز بر اساس تخصیص است.

پرورش تصریح کرد: این نکته را فراموش نکنیم که بحث نشست زمین در گذشته بوده، هست و خواهد بود و باید همه سازمان های شهری مراقبت کنند و پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه بحث فرونشست زمین در حیطه وظایف سازمان هایی همچون محیط زیست، سازمان آب و شهرداری قرار دارد، گفت: این موضوع بحث کلانی است که شهرداری برای برداشت آب مجاز یا غیر مجاز و همچنین مباحث مربوط به کشاورزی که مباحث کلانی است و 4 یا 5 وزارتخانه و سازمان را در بر می گیرد و نیاز به بررسی، تحقیق و همفکری دارد و همه سازمان ها و وزارتخانه های مسئول موظف به پاسخگویی، پیگیری و حل این مشکل هستند.

پرورش با بیان اینکه آبیاری فضای سبز تهران از چاه ها یک رویه غلط است، گفت: برای این کار باید فاضلاب شهری مجدد به چرخه استفاده بازگردد و برای آن از پساب تصفیه شده استفاده کرد.

وی با اشاره به خبرسازی های اخیر درباره حالت آب تهران گفت: ما با مردم شفاف هستیم، اگر شخصی یا ارگانی ادعا می کند که آب تهران آلودگی دارد می تواند از طریق آزمایشگاه و با ادله به ما بگوید که آب تهران آلوده است و به صرف برداشت شخصی اذهان عمومی را تشویش نکند.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر اینکه تمام لوله های استفاده شده در تهران چدنی و سه برابر قیمت لوله های پلی اتیلن است، گفت: در زمان حاضر، در تمام اروپا از لوله های چدنی استفاده می شود، زیرا 200 سال عمر مفید دارند.

وی با اشاره به ادعای برخی که ادعا می کنند پرت آب تهران به اندازه سد لتیان است، گفت: میزان آب بدون درآمد تهران 23 تا 24 درصد است که فقط 10 درصد پرت آب در شبکه آن هم در شبکه 10 هزار کیلومتری تهران است.

برداشت سالانه 300 میلیون متر مکعب آب از چاه ها درکهگیلویه و بویراحمد
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات