طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیورود دادستانی به موضوع تجاوز به جنگل ها

ورود دادستانی به موضوع تجاوز به جنگل ها

ورود دادستانی کشور به FATF

دادستان کل کشور با اشاره احقاق حقوق عامه از سوی دادستانی گفت : در این راستا،دادستان کل به موضوعاتی ازجمله تجاوز به منابع وجنگلها ورود می کند.

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در دیدار با "داتو سری حاجی محمد افندی بن علی " همتای مالزیایی خود گفت:استقلال قوا در جمهوری اسلامی باعث می شود رسیدگی به شکایات و دعاوی بدون هیچ گونه وابستگی و تأثیرگذاری انجام شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی ایران از چند بخش متفاوت تشکیل شده است، افزود: تحقیقات مقدماتی در دادسراها و محاکمه در دادگاه ها انجام می شود.

وی با اشاره به احقاق حقوق عمومی به عنوان یکی از وظایف دادستان کل  گفت: دادستانی به هرآنچه که مربوط به حقوق عمومی باشد همچون تجاوز به منابع و جنگل ها دادستان ورود پیدا می کند.

منتظری با بیان اینکه احکام صادره توسط دادگاه ها اغلب قبل تجدیدنظر است، گفت: دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه کیفری یک و محاکم دیوان عالی کشور از جمله محاکم رسیدگی کننده در دستگاه قضایی ایران محسوب می شوند.

دادستان کل کشور گفت: سازمان هایی همچون پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، ثبت اسناد و املاک از جمله سازمان های تابعه قوه قضائیه به شمار می روند.

وی افزود: 450دادستان در شهرستان ها و مراکز استان ها فعال هستند.

منتظری با بیان اینکه نظارت دادستان کل بردادسراها معمولا از چند طریق است، افزود:بخشی از این نظارت ها میدانی و با اعزام قضات به مراکز استان ها صورت می گیرد.

"داتو سری حاجی محمد افندی بن علی در دیدار با دادستان کل کشور اظهار داشت: بخشی از فعالیت های من مربوط به ارایه مشاوره به رئیس جمهور و بخشی دیگر صدور حکم است، به عبارتی کلیه احکام از سوی من صادر می شود.

وی افزود: من همچنین محافظ منافع ملی هم هستم.

دادستان مالزی افزود: رئیس قوه قضائیه در مالزی از سوی پادشاه مالزی تعیین می شود.

کشف مقادیری زغال بلوط از تجاوزگران جنگل
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات