طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
وزش باد در آبادان و خرمشهر

وزش باد در آبادان و خرمشهر

وزش باد در آبادان و خرمشهر

بیشترین رطوبت هوای آبادان 29درجه است.

وزش باد, آبادان, شهرستان خرمشهر, وزش باد آبادان خرمشهر

وزش باد, آبادان, شهرستان خرمشهر, هواشناسی

به نقل از آبادان؛ بنا بر اعلام سازمان هوا شناسی در 24 ساعت گذشته بیشترین دما 39و کمترین دما 22درجه دمای کنونی 28درجه است که نسبت به دیروز 3درجه افزایش داشته است.

همچنین بیشترین رطوبت 29درصد کمترین رطوبت 5و رطوبت فعلی هم 21درصد نقل از شده است.

بر اساس اعلام سازمان هوا شناسی در 24 ساعت آینده پیش بینی می شود آسمان صاف همراه با غبارووزش باد است.

وزش باد در شهرستانهای آبادان و خرمشهر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات