طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

حالت آب وهوای یزد
حالت آب وهوای یزد

هوای حاضر یکشنبه ۲۵ مهر

حالت آب وهوا, 25 مهرماه, هواشناس, حالت آب وهوای یزد

وضعیت آب وهوا, 25 مهرماه, هواشناس
به نقل از خبرنگاراز ؛
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۱۷
دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر
بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۰° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۶° c

عکس های رنج مردم یزدانپناه از نبود آب آشامیدنی
facebook google telegram twitter whatsApp