طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیهمکاری مردم در تدوین آمارها لازم است / حالت آمار کشور مطلوب نیست

همکاری مردم در تدوین آمارها لازم است / حالت آمار کشور مطلوب نیست

آمار های نگران کننده از حالت اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: آمار و اطلاعات در کشور حالت مطلوبی نداشته و برنامه ریزی ها آنچنان که باید، از خروجی لازم برخوردار نیستند.

محمدی, مجلس, کمیسیون اصل 90, حالت آمار کشور مطلوب نیستهمکاری مردم تدوین آمارها لازم

محمدی, مجلس, کمیسیون اصل 90

داوود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حالت آمار در کشور گفت: داشتن آمار و اطلاعات صحیح یک ضرورت است چراکه داشتن آمار و اطلاعات دقیق، برنامه ریزی های آینده را در حوزه های متفاوت هدایت می کند.


وی در ادامه تصریح کرد: آمار و اطلاعات در کشور حالت مطلوبی ندارد و ما تا آمار دقیق نداشته باشیم، برنامه ریزی ها آن چنان که باید، از خروجی لازم برخوردار نخواهند بود.


رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه امروز تصمیم گیری های صحیح بر اساس آمار درست است، اضافه کرد: همکاری مردم در تدوین آمارها لازم است و امیدواریم با همکاری مردم، سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال به شکل دقیق و صحیح انجام شده و بتواند به نظام برنامه ریزی کشور کمک کند.


آمار حضور مردم جهرم در نماز جمعه دوبرابر متوسط کشوری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات