طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیحالت تولید دوگانه سوزها در ایران

حالت تولید دوگانه سوزها در ایران

جدیدترین حالت تولید سواری در ایران

مرداد ماه تولید برخی سواری های دوگانه سوز افزایش و برخی نیز کاهش یافته است.


صنعت خودروسازی

خبرگزاری ایسنا: مرداد ماه تولید برخی سواری های دوگانه سوز افزایش و برخی نیز کاهش یافته است.

در این مدت تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده و از ۲۳۳۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۶۷۹ دستگاه افزایش یافته است.

تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی اما ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۷۸۱ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

همچنین تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافته و با افت ۹۲.۸ درصدی از ۱۹۳۶ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۴۰ دستگاه کاهش یافته است.

اما در این مدت تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایران خودرو خراسان ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ درصد افزایش یافته و از یک دستگاه در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به ۷۹۸۷ دستگاه رسیده است.

تولید پژوپارس دوگانه سوز ایران خودرو خراسان نیز رشد بالایی داشته و با افزایش ۹۷ هزار درصدی از یک دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۹۷۱ دستگاه رسیده است.

همچنین تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو تبریز نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۵۲۴ دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید پراید دوگانه سوز پارس خودرو نیز رشد داشته و با افزایش ۵.۶ درصدی از ۱۳۵۹ دستگاه در مرداد ۱۳۹۴ به ۱۴۳۵ دستگاه رسیده است.

تولید پراید دوگانه سوز سایپا نیز با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده و از ۱۵۳۷ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۴ به ۱۷۱۸ دستگاه رسیده است.

مرداد ماه امسال تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان نیز افزایش یافته و با رشد ۳۲.۶ درصدی از ۳۳۱ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۴۳۹ دستگاه رسیده است.

سهم ایرانی ها از تولید علم جهان به 1.8درصد رسیده است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات