طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
حالت جوی های آب در معابر شهرداری منطقه چهار فیلم

حالت جوی های آب در معابر شهرداری منطقه چهار فیلم

آسفالت معابردر منطقه 10 شهرداری اصفهان

فیلمی از حالت جوی های آب در معابر شهرداری منطقه چهار تهران را مشاهده می کنید.

فیلم, دانلود, منطقه چهار, حالت جوی آب معابر شهرداری منطقه

فیلم, دانلود, منطقه چهار, شهرداری, شهرداری تهران
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلمی از حالت جوی های آب در معابر شهرداری منطقه چهار تهران را مشاهده می کنید.

منبع:جعفر-تهران

فیلم,دانلود,منطقه چهار,شهرداری,شهرداری تهران,دانلود,شهرداری تهران,شهرداری,فیلم,منطقه چهاراینجا کلیک کنیدپاس کاری خوب شرکت آب و فاضلاب و شهرداری برای اهالی منطقه! فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات